Studia podyplomowe

Studia podyplomowe we współpracy z Uni-Terra

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z 'Oświata -Lingwista" Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku

Placówka dysponuje nowoczesnymi salami wykładowymi, które są wyposażone w niezbędny sprzęt dydaktyczny i audiowizualny. Uczestnicy kursów lub szkoleń, po ich ukończeniu, otrzymują świadectwa lub zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. realizuje studia podyplomowe w ramach współpracy z Uczelnią Wyższą Uni-Terra w Poznaniu, kursy doskonalące o różnej tematyce, konferencje i seminaria dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych i zespołów przedmiotowych, a także warsztaty i treningi metodyczne dla poszczególnych grup zawodowych.

To nowoczesne podejście do kształcenia, umożliwiające poszerzenie zawodowych horyzontów. Dzięki dokładnej analizie potrzeb kadry kierowniczej, nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu województwa pomorskiego, „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. może zapewniać efektywne podnoszenie poziomu wiedzy pracowników oświaty, a także rozwijanie ich umiejętności zawodowych i wychowawczych.

Przejdź na stronę Uni-Terra:

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników oświaty - kierunki kształcenia w roku akademickim 2022/2023

Przygotowanie pedagogiczne

Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna

Integracja sensoryczna

Nauczanie biologii

Terapia logopedyczna

Wczesna interwencja logopedyczna

Oligofrenopedagogika

Nauczanie plastyki, muzyki i techniki

Zarządzanie oświatą

Coaching nauczycielski

Surdopedagogika

Pedagogika leczniczo- terapeutyczna

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Tyflopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz wsparcie rodzin

Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

Edukacja dla bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury