Oświata - Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

Znacząca placówka oświatowa w Polsce Północnej

Edukacja dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, liceum ogólnokształcące, szkoły policealne​

„Oświata – Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji należy do znaczących placówek oświatowych Polski Północnej, działa na obszarze kilku województw, swoimi działaniami edukacyjnymi obejmuje zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Prowadzone przez firmę Gdańskie Szkoły „Lingwista” – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum akademickie oraz szkoły medyczne w Gdańsku kształcące w kilkunastu kierunkach, dają dzieciom, młodzieży i dorosłym zarówno solidne podstawy edukacyjne, poszukiwany na rynku pracy zawód, jak i przygotowują do możliwości funkcjonowania nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Wszystkie prowadzone przez Nadbałtyckie Centrum szkoły mają prawa publiczne i świadczą usługi edukacyjne na najwyższym poziomie.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Szkolenia Zawodowego

Działalność szkół wspiera Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, prowadzący kursy kwalifikacyjne i doskonalące, adresowane do całej społeczności oświatowej: kadry kierowniczej, nauczycieli, pracowników samorządów lokalnych, nadzoru pedagogicznego.

Funkcjonujące od 1997 roku Centrum Szkolenia Zawodowego prowadzi corocznie setki szkoleń zawodowych na terenie północnej Polski. Ofertę kieruje do firm delegujących na szkolenia swoich pracowników, jak również do indywidualnych osób chcących podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać wymagane uprawnienia. Na bieżąco realizuje zlecenia jednostek samorządowych oraz różnego rodzaju instytucji. Wieloletnia profesjonalna działalność została potwierdzona wydaniem Akredytacji Pomorskiego Kuratora Oświaty na wybrane kursy zawodowe.

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji uczestniczy aktywnie w przeciwdziałaniu bezrobociu , dając możliwość uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, realizuje projekty zlecane przez Urzędy Pracy, MOPS i MOPR. Firma mocno angażuje się w szkolenia realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do siedziby naszej firmy:
"Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
80-107 Gdańsk , ul. Malczewskiego 51

Edukacja dzieci i młodzieży

Prowadzimy edukację dzieci i młodzieży w zakresie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i szkół policealnych, oferujemy także konsultacje pedagogiczne i psychologiczne.

Gdańska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lingwista"

Gdańska Poradnia "Lingwista" w zakresie usług oferuje poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. Poradnia przyjmuje bez skierowań.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"

W naszym Liceum ogólnokształcącym w Gdańsku oferujemy rozszerzony program nauczania języków obcych oraz zajęcia także z wykładowcami uczelni wyższych.

Edukacja dorosłych

Prowadzimy edukację osób dorosłych w zakresie szkół policealnych oraz Centrum Kształcenia Nauczycieli. Organizujemy i prowadzimy kursy i szkolenia zawodowe.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Organizujemy szkolenia i warsztaty adresowane do pracowników placówek oświatowych: nauczycieli, kadry kierowniczej, nadzoru pedagogicznego, pracowników samorządów lokalnych.

Kursy BHP

Oferujemy okresowe szkolenia wstępne z zakresu BHP oraz szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych, pracowników szkół, służby zdrowia oraz kadry kierowniczej.

Sport i turystyka

W ramach półkolonii proponujemy różne formy aktywności skierowane do dzieci i młodzieży. Organizujemy wakacje w Gdańsku i poza obszarem miasta, preferujemy wypoczynek połączony z twórczym spędzaniem czasu.

Szkoła Jazdy Konnej

W ramach Szkoły Jazdy Konnej oferujemy zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na każdym poziomie zaawansowania.

Projekt "Europejska praktyka zawodowa drogą do zwiększenia mobilności na rynku pracy.