Gdańska Szkoła Podstawowa Lingwista im. Zjednoczonej Europy

Przyświeca nam idea Zjednoczonej Europy

Uczymy tolerancji, życzliwości dla innych oraz wiary we własne możliwości

Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy zlokalizowana jest przy ul. Św. Barbary 1 w Gdańsku. Placówka rozwija w dzieciach naturalną ciekawość i chęć poznania świata. Uczy kultury, życzliwości dla ludzi, tolerancji oraz wiary we własne możliwości intelektualne, artystyczne bądź sportowe. Doświadczona, wyspecjalizowana w pracy z dziećmi kadra bierze pod uwagę zróżnicowane potrzeby i zdolności uczniów, dążąc do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju każdemu z nich. Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy zapewnia również wysoki poziom przekazywanej wiedzy, indywidualne podejście do każdego dziecka oraz ciekawe i zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne.

Życzliwość i wsparcie wychowawców

Szkoła bezpieczna, interesująca i przyjazna dzieciom

Szkoła „Lingwista” jest miejscem bezpiecznym, interesującym i przyjaznym dzieciom, wolnym od zagrożeń wielkiego miasta. Życzliwość i wsparcie wychowawców, grupy, w których dzieci uczą się i odpoczywają, miejsce na indywidualny kontakt, spontaniczną aktywność oraz twórcze kreowanie rzeczywistości – to najważniejsze cechy wychowawcze wzbogacone szeroką ofertą edukacyjną. Placówka stawia na sukces bez presji, prowadzi liczne profile naukowe i artystyczne, posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe (chemiczną, biologiczną, fizyczną) oraz organizuje repetytoria z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Kameralne klasy, koncentracja na potrzebach uczniów

Zapewniona opieka logopedy, pedagoga i psychologa

Klasy są kameralne, co pozwala poświęcić danemu uczniowi tyle czasu, ile tylko potrzebuje. Szkoła oferuje udział w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i lekcjach muzealnych. Realizuje również projekt edukacyjny „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Prowadzona jest międzynarodowa współpraca z innymi szkołami. Wdrażane są również autorskie programy adaptacyjne dla uczniów klasy pierwszej i trzeciej oraz zapewniona jest opieka logopedy, psychologa i pedagoga. Placówka stawia także na właściwy rozwój fizyczny dzieci – organizuje naukę pływania, wyjazdy turystyczne, sporty zimowe i wodne podczas Białej lub Zielonej Szkoły. Budynek otacza przestronny teren rekreacyjny, gwarantujący zdrowy klimat o każdej porze roku.