Gdańska Szkoła Podstawowa Lingwista im. Zjednoczonej Europy

Przyświeca nam idea Zjednoczonej Europy

Uczymy tolerancji, życzliwości dla innych oraz wiary we własne możliwości

Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy zlokalizowana jest przy ul. Św. Barbary 1 w Gdańsku. Placówka rozwija w dzieciach naturalną ciekawość i chęć poznania świata. Uczy kultury, życzliwości dla ludzi, tolerancji oraz wiary we własne możliwości intelektualne, artystyczne bądź sportowe. Doświadczona, wyspecjalizowana w pracy z dziećmi kadra bierze pod uwagę zróżnicowane potrzeby i zdolności uczniów, dążąc do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju każdemu z nich. Gdańska Szkoła Podstawowa “Lingwista” im. Zjednoczonej Europy zapewnia również wysoki poziom przekazywanej wiedzy, indywidualne podejście do każdego dziecka oraz ciekawe i zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne.

Życzliwość i wsparcie wychowawców

Szkoła bezpieczna, interesująca i przyjazna dzieciom

Szkoła “Lingwista” jest miejscem bezpiecznym, interesującym i przyjaznym dzieciom, wolnym od zagrożeń wielkiego miasta. Życzliwość i wsparcie wychowawców, grupy, w których dzieci uczą się i odpoczywają, miejsce na indywidualny kontakt, spontaniczną aktywność oraz twórcze kreowanie rzeczywistości – to najważniejsze cechy wychowawcze wzbogacone szeroką ofertą edukacyjną. Placówka stawia na sukces bez presji, prowadzi liczne profile naukowe i artystyczne, posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe (chemiczną, biologiczną, fizyczną) oraz organizuje repetytoria z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Kameralne klasy, koncentracja na potrzebach uczniów

Zapewniona opieka logopedy, pedagoga i psychologa

Klasy są kameralne, co pozwala poświęcić danemu uczniowi tyle czasu, ile tylko potrzebuje. Szkoła oferuje udział w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i lekcjach muzealnych. Realizuje również projekt edukacyjny “Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Prowadzona jest międzynarodowa współpraca z innymi szkołami. Wdrażane są również autorskie programy adaptacyjne dla uczniów klasy pierwszej i trzeciej oraz zapewniona jest opieka logopedy, psychologa i pedagoga. Placówka stawia także na właściwy rozwój fizyczny dzieci – organizuje naukę pływania, wyjazdy turystyczne, sporty zimowe i wodne podczas Białej lub Zielonej Szkoły. Budynek otacza przestronny teren rekreacyjny, gwarantujący zdrowy klimat o każdej porze roku.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.