Historia firmy

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. powołana została do życia aktem notarialnym z dnia 21 marca 1997 roku. Spółkę utworzyli byli pracownicy Spółdzielni Pracy, obecnej na rynku edukacyjnym od 1957 roku.

Podwaliną powołania firmy stał się potencjał jej udziałowców i pracowników wyniesiony z okresu spółdzielni. Nie będąc jej następcą prawnym, poprzez nazwę, zakres działalności i wieloletnią praktykę udziałowców, Spółka nawiązała do tradycji  Gdańskiej Spółdzielni Pracy „Oświata- Lingwista”.