Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista

Przygotowanie nie tylko do matury, ale i do życia

Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, AWFiS

Akademickie Liceum Ogólnokształcące zlokalizowane jest przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11/8 w Gdańsku. Szkoła oparła swoją działalność na szerokiej współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz Ateneum – Szkołą Wyższą w Gdańsku. Grono pedagogiczne za cel obrało należyte przygotowanie uczniów nie tylko do matury, ale i do życia. Szkoła realizuje wiele projektów edukacyjnych z zakresu przedmiotów ścisłych, przyrodniczych, historycznych, społeczno-politycznych i językowych. To miejsce, które nie tylko uczy, ale również rozwija charaktery.

Wsparcie dyrekcji i nauczycieli

Realizacja pasji i zainteresowań na zajęciach dodatkowych

W trakcie ponad 10 lat istnienia, placówka zyskała opinię miejsca, w której uczniowie czują się bezpiecznie i są doceniani. Każdy traktowany jest jak osoba, która ma prawo do swojego zdania. Uczniom oferuje się wiele okazji do rozwijania swoich pasji i zainteresowań na licznych zajęciach dodatkowych. Zawsze mogą oni liczyć na wsparcie dyrekcji i nauczycieli. Misją szkoły jest wychowanie świadomych swoich wartości, inteligentnych, wrażliwych na otaczający świat młodych ludzi, którzy bez wątpliwości wkraczają w dorosły świat.

Regularne zajęcia z wykładowcami uczelni wyższych

Rozszerzony program nauczania języka angielskiego i innych języków obcych

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista” chce w jak najlepszy sposób przygotowywać uczniów do dalszej nauki na uczelniach wyższych, a także nauczyć ich przedsiębiorczości oraz umiejętności kierowania swoimi życiowymi decyzjami. Licealiści mają regularne zajęcia z wykładowcami uczelni wyższych, mogą uczestniczyć w wykładach, zajęciach językowych i poczuć czym jest życie uniwersyteckie.

Proponowany jest im rozszerzony program nauczania języka angielskiego oraz możliwość nauki języków nowożytnych, takich jak: niemiecki, francuski, hiszpański czy łaciński. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dostosowanych do ich poziomu. Organizowane są również zajęcia w ramach Akademii Biznesu. Obejmuje ona spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, przedsiębiorcami, ludźmi sukcesu. Zajęcia mają na celu wspieranie młodego człowieka, który niedługo pojawi się na rynku pracy. Oprócz nich prowadzone jest doradztwo i szereg kursów dodatkowych, m.in prawo jazdy ze specjalnymi rabatami dla uczniów. Szkoła oferuje także zajęcia artystyczne z zakresu teatru, malarstwa i rysunku, fotografii. Kształci postawy, angażuje się w wiele projektów społecznych, aktywizuje wolontariuszy, uczy młodzieży szacunku i współdziałania. Dzięki kameralnej atmosferze oraz indywidualnemu podejściu każdy może poczuć się bezpiecznie, liczyć na rozmowę i wsparcie.

Poradnictwo

psychologiczno - pedagogiczne"

Inne działania

prowadzone w naszych placówkach oświatowych:

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.