Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista

Przygotowanie nie tylko do matury, ale i do życia

Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, AWFiS

Akademickie Liceum Ogólnokształcące zlokalizowane jest przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11/8 w Gdańsku. Szkoła oparła swoją działalność na szerokiej współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz Ateneum – Szkołą Wyższą w Gdańsku. Grono pedagogiczne za cel obrało należyte przygotowanie uczniów nie tylko do matury, ale i do życia. Szkoła realizuje wiele projektów edukacyjnych z zakresu przedmiotów ścisłych, przyrodniczych, historycznych, społeczno-politycznych i językowych. To miejsce, które nie tylko uczy, ale również rozwija charaktery.

Wsparcie dyrekcji i nauczycieli

Realizacja pasji i zainteresowań na zajęciach dodatkowych

W trakcie ponad 10 lat istnienia, placówka zyskała opinię miejsca, w której uczniowie czują się bezpiecznie i są doceniani. Każdy traktowany jest jak osoba, która ma prawo do swojego zdania. Uczniom oferuje się wiele okazji do rozwijania swoich pasji i zainteresowań na licznych zajęciach dodatkowych. Zawsze mogą oni liczyć na wsparcie dyrekcji i nauczycieli. Misją szkoły jest wychowanie świadomych swoich wartości, inteligentnych, wrażliwych na otaczający świat młodych ludzi, którzy bez wątpliwości wkraczają w dorosły świat.

Regularne zajęcia z wykładowcami uczelni wyższych

Rozszerzony program nauczania języka angielskiego i innych języków obcych

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista” chce w jak najlepszy sposób przygotowywać uczniów do dalszej nauki na uczelniach wyższych, a także nauczyć ich przedsiębiorczości oraz umiejętności kierowania swoimi życiowymi decyzjami. Licealiści mają regularne zajęcia z wykładowcami uczelni wyższych, mogą uczestniczyć w wykładach, zajęciach językowych i poczuć czym jest życie uniwersyteckie.

Proponowany jest im rozszerzony program nauczania języka angielskiego oraz możliwość nauki języków nowożytnych, takich jak: niemiecki, francuski, hiszpański czy łaciński. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dostosowanych do ich poziomu. Organizowane są również zajęcia w ramach Akademii Biznesu. Obejmuje ona spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, przedsiębiorcami, ludźmi sukcesu. Zajęcia mają na celu wspieranie młodego człowieka, który niedługo pojawi się na rynku pracy. Oprócz nich prowadzone jest doradztwo i szereg kursów dodatkowych, m.in prawo jazdy ze specjalnymi rabatami dla uczniów. Szkoła oferuje także zajęcia artystyczne z zakresu teatru, malarstwa i rysunku, fotografii. Kształci postawy, angażuje się w wiele projektów społecznych, aktywizuje wolontariuszy, uczy młodzieży szacunku i współdziałania. Dzięki kameralnej atmosferze oraz indywidualnemu podejściu każdy może poczuć się bezpiecznie, liczyć na rozmowę i wsparcie.

Poradnictwo

psychologiczno - pedagogiczne"

Inne działania

prowadzone w naszych placówkach oświatowych: