Gdańskie Szkoły Medyczne i Administracji

Propozycja dla absolwentów szkół średnich

Bardzo dobre efekty nauczania - doskonałe przygotowanie do zawodu

Placówka znajduje się przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11 w Gdańsku. Jej oferta jest skierowane do wszystkich osób, które chcą zdobyć zawód w satysfakcjonującej branży, która nieustannie się rozwija. To doskonałe rozwiązanie dla absolwentów szkół średnich poszukujących swojej zawodowej drogi. Doświadczona kadra placówki przekazuje w przystępny sposób wiedzę w jednej z ośmiu specjalizacji, gwarantując znakomite efekty nauczania i świetnie przygotowanie do zawodu.

Wymagane minimum średnie wykształcenie

Możliwość zdobycia zawodu pozwalającego na pracę w całej Europie

Słuchaczem Gdańskiej Szkoły Medycznej i Administracji może zostać osoba mająca minimum wykształcenie średnie, bez względu na to czy ma maturę. Na kursy zapraszani są też absolwenci uczelni o różnych kierunkach, chcący zdobyć zawód dający możliwość legalnej pracy w całej Europie oraz osoby starsze, nie mające kierunkowego przygotowania. Na wyższe semestry przyjmowani są również słuchacze, którzy byli zmuszeni przerwać studia na kierunkach medycznych lub zmieniali szkołę.

Kierunki medyczne i administracyjne

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów
Wszystkie zajęcia w Gdańskiej Szkole Medycznej i Administracji są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy dbają o to, by dokładnie wyjaśniać nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia, tworzyć znakomitą atmosferę i zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom. Placówka gwarantuje doskonałe warunki do przyswajania wiedzy i nowych umiejętności. Dysponuje dobrze wyposażonymi stanowiskami laboratoryjnymi, ćwiczeniowymi i praktyki zawodowej. W policealnej szkole bardzo ważne jest kształcenie przede wszystkim praktycznych umiejętności.

Szeroka oferta zajęć obejmuje takie kierunki medyczne jak: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik elektroradiolog oraz technik sterylizacji medycznej. Prowadzone są również kursy kształcenia administracyjnego/ kierunki administracyjne: rejestratorki medycznej i technika administracji. Każdy z tych kierunków ułatwia znalezienie pracy w atrakcyjnym zawodzie. Jest świetną perspektywą dla młodych ludzi. Absolwenci Szkoły Medycznej i Administracji w Gdańsku mogą podejmować pracę m.in. w szpitalach, zakładach opiekuńczo-medycznych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, środowiskowych domach pomocy czy fundacjach i stowarzyszeniach. Mogą również prowadzić indywidualną opiekę w domu pacjenta. Szeroka perspektywa zawodowa gwarantuje młodym ludziom komfortowy wybór kierunku rozwoju swojej kariery.

Poradnictwo

psychologiczno - pedagogiczne"

Inne działania

prowadzone w naszych placówkach oświatowych:

Przejdź na stronę placówki: