Gdańskie Szkoły Medyczne i Administracji

Propozycja dla absolwentów szkół średnich

Bardzo dobre efekty nauczania - doskonałe przygotowanie do zawodu

Placówka znajduje się przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11 w Gdańsku. Jej oferta jest skierowane do wszystkich osób, które chcą zdobyć zawód w satysfakcjonującej branży, która nieustannie się rozwija. To doskonałe rozwiązanie dla absolwentów szkół średnich poszukujących swojej zawodowej drogi. Doświadczona kadra placówki przekazuje w przystępny sposób wiedzę w jednej z ośmiu specjalizacji, gwarantując znakomite efekty nauczania i świetnie przygotowanie do zawodu.

Wymagane minimum średnie wykształcenie

Możliwość zdobycia zawodu pozwalającego na pracę w całej Europie

Słuchaczem Gdańskiej Szkoły Medycznej i Administracji może zostać osoba mająca minimum wykształcenie średnie, bez względu na to czy ma maturę. Na kursy zapraszani są też absolwenci uczelni o różnych kierunkach, chcący zdobyć zawód dający możliwość legalnej pracy w całej Europie oraz osoby starsze, nie mające kierunkowego przygotowania. Na wyższe semestry przyjmowani są również słuchacze, którzy byli zmuszeni przerwać studia na kierunkach medycznych lub zmieniali szkołę.

Kierunki medyczne i administracyjne

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów
Wszystkie zajęcia w Gdańskiej Szkole Medycznej i Administracji są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy dbają o to, by dokładnie wyjaśniać nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia, tworzyć znakomitą atmosferę i zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom. Placówka gwarantuje doskonałe warunki do przyswajania wiedzy i nowych umiejętności. Dysponuje dobrze wyposażonymi stanowiskami laboratoryjnymi, ćwiczeniowymi i praktyki zawodowej. W policealnej szkole bardzo ważne jest kształcenie przede wszystkim praktycznych umiejętności.

Szeroka oferta zajęć obejmuje takie kierunki medyczne jak: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik elektroradiolog oraz technik sterylizacji medycznej. Prowadzone są również kursy kształcenia administracyjnego/ kierunki administracyjne: rejestratorki medycznej i technika administracji. Każdy z tych kierunków ułatwia znalezienie pracy w atrakcyjnym zawodzie. Jest świetną perspektywą dla młodych ludzi. Absolwenci Szkoły Medycznej i Administracji w Gdańsku mogą podejmować pracę m.in. w szpitalach, zakładach opiekuńczo-medycznych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, środowiskowych domach pomocy czy fundacjach i stowarzyszeniach. Mogą również prowadzić indywidualną opiekę w domu pacjenta. Szeroka perspektywa zawodowa gwarantuje młodym ludziom komfortowy wybór kierunku rozwoju swojej kariery.

Poradnictwo

psychologiczno - pedagogiczne"

Inne działania

prowadzone w naszych placówkach oświatowych:

Przejdź na stronę placówki:

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.