Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji

Kierunek Higienistka stomatologiczna w Gdańsku

Kierunek Higienistka stomatologiczna w Gdańsku

Trwa nabór na semestr LETNI 2019/2020 na kierunek HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA w Gdańsku – zapraszamy kandydatów

Zawód higienistki stomatologicznej istnieje w Polsce od 1997 roku. Absolwentki tego kierunku od samego początku znajdowały zatrudnienie w placówkach państwowych i prywatnych. Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie oraz pod nadzorem lekarza dentysty.
Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail : info@szkolymedyczne.eu

Więcej informacji na stronie naszego Studium Medycznego w opisie kierunku Higienistka stomatologiczna w Gdańsku