Gdańskie Szkoły Medyczne i Administracji

Możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy

Program nauczania w pełni odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy

Szkoła jest zlokalizowana przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11. Została stworzona z myślą o tych osobach, które chcą nauczyć się nowego zawodu lub podnieść już posiadane kwalifikacje. Jest doskonałym wyborem zarówno dla absolwentów szkół średnich, jak i dorosłych w sile wieku, poszukujących zupełnie nowej ścieżki kariery. Program poszczególnych kierunków wyróżnia się świeżym, nowoczesnym podejściem do danej tematyki. W pełni odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy, ułatwiając tym samym znalezienie satysfakcjonującego zajęcia.

Szeroka oferta zajęć prowadzonych przez specjalistów

Szereg kierunków medycznych i administracyjnych

Siłą Gdańskiej Szkoły Medycznej i Administracji jest szeroka oferta zajęć, prowadzonych na profesjonalnym oraz nowoczesnym sprzęcie, w otoczeniu doświadczonych specjalistów i wykwalifikowanych pedagogów. W placówce można zapisać się na takie kierunki medyczne jak: terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik elektroradiolog oraz technik sterylizacji medycznej. Prowadzone są także kierunki kształcenia administracyjnego: rejestratorki medycznej i technika administracji.

Najwyższa jakość świadczonych usług

Absolwenci mają bardzo duże szanse na znalezienie pracy

Dyrekcja szkoły dba o najwyższą jakość świadczonych usług. Dzięki temu absolwenci z powodzeniem podejmują pracę m.in. w: szpitalach, zakładach opiekuńczo-medycznych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, środowiskowych domach pomocy czy fundacjach i stowarzyszeniach. Mogą również prowadzić indywidualną opiekę w domu pacjenta. Profesjonalna szkoła medyczna jest doskonałą szansą na zwiększenie dotychczas zdobytych umiejętności oraz zdobycie nowej wiedzy. To świetne rozwiązanie dla osób, które czują wypalenie zawodowe i poszukują zupełnie nowej perspektywy. Bez względu na wiek można się w komfortowy sposób w pełni przekwalifikować.

Uczestnikiem zajęć prowadzonych w Gdańskiej Szkole Medycznej i Administracji może zostać osoba mająca minimum wykształcenie średnie, bez względu na to czy zdała maturę. Na kursy zapraszani są też absolwenci uczelni o różnych kierunkach, chcący zdobyć zawód dający możliwość legalnej pracy w całej Europie oraz osoby starsze, nie mające kierunkowego przygotowania. Na wyższe semestry przyjmowani są również słuchacze, którzy byli zmuszeni przerwać studia na kierunkach medycznych lub zmieniali szkołę.

Przejdź na stronę placówki:

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.