Edukacja osób dorosłych

Doświadczona kadra i dobre zaplecze techniczne

Kształcimy osoby dorosłe, pomagamy poszerzyć kwalifikacje

“Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o. o. posiada bardzo szeroką ofertę skierowaną do osób dorosłych, które chcą zdobyć kompetencje, ułatwiające znalezienie nowej pracy, przekwalifikować się lub poszerzyć swoje zawodowe horyzonty. Poszczególne szkoły, akademie oraz ośrodki skutecznie zwiększają szanse swoich słuchaczy na rynku pracy. Siłą tych placówek jest doświadczona kadra, bogate zaplecze techniczne oraz programy nauki, gwarantujące znakomite efekty.

Wszystkie szkoły posiadają prawa publiczne

Placówki i platformy szkoleniowe oferują szeroki wachlarz kursów i szkoleń

Edukację osób dorosłych prowadzimy w następujących placówkach oświatowych i szkoleniowych:

  • Gdańskie Szkoły Medyczne i Admininstracji,
  • Studium Pracowników Medycznych i Społecznych,
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oświata – Lingwista,
  • Centrum Szkolenia Zawodowego Oświata – Lingwista,
  • Szkolenia Lingwista Kursy BHP

Bogata oferta edukacyjno - szkoleniowa

Szkoły i placówki dostępne dla osób w każdym wieku
Prowadzone w nich lekcje i kursy umożliwiają zdobycie nowego przyszłościowego zawodu lub rozwinięcie umiejętności w zakresie zawodu wykonywanego bądź wyuczonego. Dzięki bogatej ofercie można bez trudu rozpocząć podążanie za swoją pasją, uczyć się dokładnie tego, czego oczekują potencjalni pracodawcy lub nabyć wiedzę i umiejętności, pozwalające chwycić stery we własne ręce i założyć zyskowną działalność gospodarczą. Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych w każdym wieku – zarówno absolwentów szkół średnich, pracowników na półmetku swojej zawodowej kariery, jak i osób, poszukujących nowych wyzwań w kwiecie wieku.

Bardzo dobre efekty działań edukacyjnych i szkoleniowych

Edukacja poparta certyfikatami uznawanymi w Polsce i Unii Europejskiej

Wszystkie kursy w poszczególnych placówkach prowadzone są przez doświadczonych, bardzo kompetentnych instruktorów, wykładowców i praktyków, którzy dbają nie tylko o doskonałe efekty szkolenia czy znakomitą atmosferę, ale także o bezpieczeństwo uczestników. Organizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne. Wyposażenie, sprzęt do ćwiczeń oraz sale szkoleniowe spełniają najwyższe standardy. Kursy umożliwiają zdobycie niezbędnych certyfikatów, uprawnień czy dokumentów, dopuszczających do egzaminów państwowych. Ich zdawalność wśród absolwentów “Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji znajduje się na jednym z najwyższych poziomów w kraju, a zdobyte uprawnienia uznawane są również w innych krajach Unii Europejskiej.

Sprawdź naszą pozostałą ofertę:

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.