Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Odziały w całej Polsce

Studium kształci specjalistów z branży medycznej i pomocy społecznej

Zupełnie nowa jakość na rynku szkół policealnych, zbudowana na wieloletnim doświadczeniu Nadbałtyckiego Centrum Edukacji „Oświata-Lingwista”. Placówka w Gdańsku znajduje się przy ul. Malczewskiego 51, ale studium ma swoje oddziały również w Koszalinie, Lęborku, Kościerzynie, Łodzi, Olsztynie, Wałczu i Warszawie. Oferta, dopasowana do potrzeb rynku pracy, jest oparta na reformie programowej szkolnictwa zawodowego. Dzięki doskonale wyszkolonej kadrze, jak również ogromnemu wachlarzowi zajęć praktycznych, studium kształci specjalistów z branży medycznej oraz obszaru pomocy społecznej.

Praca w atrakcyjnym zawodzie

Miła atmosfera i gwarancja wysokiego poziomu usług

Gwarancja wysokiego poziomu usług, miła atmosfera, otwartość na propozycje i potrzeby słuchaczy oraz wychodzenie naprzeciw aktualnym potrzebom rynku europejskiego sprawiają, że przed absolwentami studium wciąż otwierają się nowe horyzonty, dzięki którym mogą szybko znaleźć „pomysł na siebie” oraz prawidłowo pokierować swoją zawodową karierą. To doskonała oferta dla ludzi młodych, którzy dopiero co ukończyli kształcenie w szkole średniej. Dzięki zajęciom prowadzonym przez studium, szybko znajdą pracę w atrakcyjnym, dobrze płatnym zawodzie.

Nie jest wymagana matura

Zajęcia praktyczne realizowane są w profesjonalnych pracowniach

Naukę w SPMiS mogą rozpocząć wszyscy absolwenci szkół średnich (nie jest wymagana matura), absolwenci studiów wyższych, którym zdobyty zawód nie zapewnia miejsca na rynku pracy, osoby dorosłe, poszukujące pracy, zatrudnieni, którzy planują swoją ścieżkę rozwoju zawodowego oraz osoby, które chcą podjąć pracę poza granicami kraju. W studium organizowane są kursy m.in. w takich kierunkach jak: asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, ortoptystka, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik ortopeda, opiekun osoby starszej, protetyk słuchu czy technik elektroniki i informatyki medycznej.

Zajęcia praktyczne realizowane są w profesjonalnych pracowniach, specjalistycznych gabinetach lekarskich oraz szpitalach. Dają absolwentom możliwość zdobycia doświadczenie zawodowego, które stanowi obecnie najistotniejszy czynnik w procesie rekrutacji pracowników. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są pod okiem wysoko wyspecjalizowanych wykładowców, nauczycieli akademickich, lekarzy i profesjonalistów w różnych dziedzinach. Uczestnicy zajęć osiągają wysokie wyniki na egzaminach państwowych, potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Poradnictwo

psychologiczno - pedagogiczne"

Inne działania

prowadzone w naszych placówkach oświatowych: