Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Wiele oddziałów w całej Polsce

Gdańsku, Koszalin, Lębork, Kościerzyna, Łódź, Olsztyn, Wałcz i Warszawa

Studium zlokalizowane jest przy ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, ale swoje oddziały posiada również w Koszalinie, Lęborku, Kościerzynie, Łodzi, Olsztynie, Wałczu i Warszawie. Placówka wyróżnia się bardzo szeroką ofertą kierunków kształcenia, znakomicie wyspecjalizowaną kadrą oraz atrakcyjnym programem szkoleniowym. Gwarantuje kompleksowe przygotowanie do atrakcyjnego zawodu, dzięki któremu można rozpocząć zupełnie nową ścieżkę kariery. To znakomite rozwiązanie dla osób, poszukujących świeżych perspektyw zawodowych i umiejętności dopasowanych do potrzeb rynku pracy.

Dodatkowe kursy i szkolenia

na wszystkich kierunkach kształcenia

Gdańskie Studium kształci specjalistów z branży medycznej oraz obszaru pomocy społecznej. W placówce można zdobywać wiedzę na takich kierunkach, jak m.in.: asystentka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, technik dentystyczny, ortoptystka, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik ortopeda, opiekun osoby starszej, protetyk słuchu czy technik elektroniki i informatyki medycznej. Na wszystkich kierunkach kształcenia organizowane są dodatkowe kursy oraz szkolenia związane z nowoczesnymi technologiami i metodami stosowanymi w poszczególnych zawodach.

Szkoły dla absolwentów szkół średnich

Absolwenci otrzymują tytuł technika i europejski certyfikat umiejętności EUROPASS

Naukę w SPMiS mogą rozpocząć wszyscy absolwenci szkół średnich (nie jest wymagana matura), absolwenci studiów wyższych, którym zdobyty zawód nie zapewnia miejsca na rynku pracy, osoby dorosłe, poszukujące pracy, zatrudnieni, którzy zmieniają swoją ścieżkę kariery oraz osoby, które chcą podjąć pracę poza granicami kraju.

W studium stawia się na praktyczną naukę zawodu w specjalistycznych placówkach medycznych. Wykorzystuje się najnowocześniejszy sprzęt i innowacyjne metody szkolenia. Ponad połowa czasu nauki obejmuje zajęcia praktyczne. Absolwenci otrzymują tytuł technika oraz EUROPASS – europejski certyfikat umiejętności, uznawany w krajach Unii Europejskiej. SPMiS nie tylko podpowiada, jak prawidłowo pokierować swoją zawodową karierą, ale także pomaga absolwentom w znalezieniu pracy w kraju i za granicą. To kompleksowa oferta, odpowiadająca na zapotrzebowanie szerokiego rynku.