Zadzwoń do nas: 58 303 30 30 - Mail: info@oswiatalingwista.eu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Reforma systemu oświaty spowodowała powstanie nowych obszarów działalności firmy. W roku 1998 „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji utworzyła Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, placówkę prowadzącą kursy kwalifikacyjne oraz kursy doskonalące, które adresowane są do całej społeczności oświatowej, tj.: kadry kierowniczej, nauczycieli, pracowników samorządów lokalnych oraz pracowników nadzoru pedagogicznego.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest wojewódzkim koordynatorem programów i projektów edukacyjnych Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz organizatorem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Działalność Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ma zasięg ogólnopolski. Oferowane formy doskonalenia przygotowywane są w oparciu o szeroką diagnozę potrzeb środowiska oświatowego i ukierunkowane na dokształcanie zawodowe.

Wróć na górę