Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Reforma systemu oświaty spowodowała powstanie nowych obszarów działalności firmy. W roku 1998 „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji utworzyła Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, placówkę prowadzącą różne formy doskonalenia zawodowego, które adresowane są do całej społeczności oświatowej, tj.: kadry kierowniczej, nauczycieli, pracowników samorządów lokalnych oraz pracowników nadzoru pedagogicznego.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Pomorskiego Kuratora Oświaty. Dyrektor Ośrodka jest członkiem Kapituły weryfikującej przyznanie Wojewódzkiego i Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.
Członków Kapituły powołuje Pomorski Kurator Oświaty.

Działalność Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ma zasięg ogólnopolski. Oferowane formy doskonalenia przygotowywane są w oparciu o szeroką diagnozę potrzeb środowiska oświatowego i ukierunkowane na dokształcanie zawodowe.