Kierunek technik sterylizacji medycznej w SPMiS w Koszalinie

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Wałczu i Koszalinie zaprasza do nauki na kierunku technik sterylizacji medycznej ze szkoleniem dodatkowym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na semestrze letnim (rozpoczęcie zajęć w lutym 2019).

Kształcimy w trybie weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

Po ukończeniu szkoły na kierunku opiekun medyczny znajdziesz zatrudnienie w:

  • Publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
  • Szpitalach
  • Centralnych sterylizatorniach,
  • Pracowniach endoskopowych,
  • Sterylizatorniach na bloku operacyjnym
  • Gabinetach kosmetycznych
  • Gabinetach stomatologicznych

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny – MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej,
  • zaświadczenia MEN oraz certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail : info@szkolymedyczne.eu

Więcej informacji na stronie naszego Studium Medycznego we wpisie kierunek technik sterylizacji medycznej ze szkoleniem dodatkowym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej