Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji

Dzień Otwarty w naszym przedszkolu i szkole podstawowej

Dzień Otwarty Przedszkola i Szkoły Podstawowej Lingwista

Zapraszamy serdecznie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na Dzień Otwarty w naszych placówkach oświatowych:
Gdańskim Przedszkolu “Lingwista”
80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1
https://www.przedszkole-lingwista.eu/
i
Gdańskiej Szkole Podstawowej “Lingwista” im. Zjednoczonej Europy
80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1
https://www.gsp-lingwista.eu/strona-glowna/

dnia:
2 marca 2019 w godz. 10:00 – 13:00

W tym dniu odbędą się:

w Gdańskim Przedszkolu “Lingwista”

  • warsztaty plastyczne
  • malowanie twarzy
  • zabawy z j. angielskim

w Gdańskiej Szkole Podstawowej “Lingwista” im. Zjednoczonej Europy

  • warsztaty plastyczne
  • łamigłówki
  • gry i zabawy w j.angielskim, ocena stopnia zaawansowania znajomości języka
  • zabawy ruchowe
  • zagadki “literki i cyferki”
  • konsultacje psychologiczne i pedagogiczne

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.