Zadzwoń do nas: 58 303 30 30 - Mail: info@oswiatalingwista.eu

Oświata – Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji

“Oświata – Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji należy do znaczących placówek oświatowych Polski Północnej, działa na obszarze kilku województw, swoimi działaniami edukacyjnymi obejmuje zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Prowadzone przez firmę Gdańskie Szkoły “Lingwista” – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum akademickie oraz szkoły medyczne w Gdańsku kształcące w kilkunastu kierunkach, dają dzieciom, młodzieży i dorosłym zarówno solidne podstawy edukacyjne, poszukiwany na rynku pracy zawód, jak i przygotowują do możliwości funkcjonowania nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Wszystkie prowadzone przez Nadbałtyckie Centrum szkoły mają prawa publiczne i świadczą usługi edukacyjne na najwyższym poziomie.

Działalność szkół wspiera Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, prowadzący kursy kwalifikacyjne i doskonalące, adresowane do całej społeczności oświatowej: kadry kierowniczej, nauczycieli, pracowników samorządów lokalnych, nadzoru pedagogicznego.

Funkcjonujące od 1997 roku Centrum Szkolenia Zawodowego prowadzi corocznie setki szkoleń zawodowych na terenie północnej Polski. Ofertę kieruje do firm delegujących na szkolenia swoich pracowników, jak również do indywidualnych osób chcących podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać wymagane uprawnienia. Na bieżąco realizuje zlecenia jednostek samorządowych oraz różnego rodzaju instytucji. Wieloletnia profesjonalna działalność została potwierdzona wydaniem Akredytacji Pomorskiego Kuratora Oświaty na wybrane kursy zawodowe.

“Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji uczestniczy aktywnie w przeciwdziałaniu bezrobociu , dając możliwość uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, realizuje projekty zlecane przez Urzędy Pracy, MOPS i MOPR. Firma mocno angażuje się w szkolenia realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do siedziby naszej firmy: “Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji, 80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51.


Projekt “Europejska praktyka zawodowa drogą do zwiększenia mobilności na rynku pracy.”

Nadbałtyckie Centrum Szkoleń Oświata Lingwista


Nasze działania

 

Nadbałtyckie Centrum Edukacji „Oświata – Lingwista” prowadzi szkoły dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Zajmujemy się wszystkimi etapami kształcenia – kształceniem podstawowym, zawodowym, licealnym oraz doskonaleniem umiejętności zawodowych dzięki różnego rodzaju kursom dokształcającym.

Edukacja dzieci i młodzieży

Edukację dzieci i młodzieży prowadzimy w następujących gdańskich placówkach oświatowych:

 • Przedszkole “Lingwista”
 • Szkoły Podstawowe “Lingwista” – im. Zjednoczonej Europy oraz im. Hymnu Narodowego
 • Gimnazjum “Lingwista”
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące “Lingwista”
 • Gdańskie Szkoły Medyczne oraz Szkoły Zawodowe
 • Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Lingwista”

Nasze szkoły to nowoczesne placówki zatrudniające kompetentnych oraz pomocnych nauczycieli i opiekunów. Staramy się zaszczepić w dzieciach miłość do wiedzy oraz wykształcić w nich poszanowanie dla drugiego człowieka i motywację do dalszej nauki, a także do rozwijania swoich zainteresowań. Przekazujemy wiedzę w sposób przystępny i dbamy o to, by każdy uczeń otrzymał niezbędne wsparcie oraz czuł się w szkole bezpieczny i rozumiany.

Edukacja dorosłych

Akademia Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Akademia Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego umożliwia zdobywanie wiedzy od nauczycieli praktyków.

Akademia Kształcenia

Szkoła Medyczna w Gdańsku

Gdańskie Studium Administracji oraz Gdańskie Szkoły Medyczne dla dorosłych posiadają uprawnienia szkół publicznych.

Szkoła Medyczna

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Studium jest miejscem gdzie znajdziesz kierunki kształcenia odpowiadające potrzebom rynku europejskiego.

Studium Medyczne

 • Akademia Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
 • Gdańskie Szkoły Medyczne
 • Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
 • Centrum Szkolenia Zawodowego “Oświata – Lingwista”
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Nasze działania skierowane do osób dorosłych mają na calu poszerzenie ich kompetencji zawodowych i zwiększenie szans na rynku pracy. Odpowiednio przeprowadzone lekcje i kursy umożliwiają zdobycie nowego przyszłościowego zawodu lub rozwinięcie umiejętności w zakresie zawodu wykonywanego bądź wyuczonego.

Sport i turystyka

 • Turystyka “Oświata – Lingwista”
 • Transport “Oświata – Lingwista”
 • Szkoła Jazdy Konnej “Oświata – Lingwista”

Działania podejmowane przez nas w zakresie sportu i turystyki mają na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży należytego odpoczynku i jednocześnie też wykształcanie w nich kompetencji miękkich – umiejętności pracy w grupie, komunikatywności oraz inteligencji emocjonalnej.


Projekt “Europejska mobilność najlepszą inwestycją w przyszłość.”

Więcej o aktualnie realizowanym stażu zagranicznym

 


Nadbałtyckie Centrum Szkoleń

Oświata Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji i Szkoleń Zawodowych - Aktualności

Wróć na górę