Edukacja Dorosłych

Począwszy od roku 1997 „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji prowadzi edukację zawodową dorosłych. Specjalnością firmy stają się kursy budowlane w zawodach monter płyt gipsowo-kartonowych, malarz, murarz i tapeciarz. Corocznie firma prowadzi dziesiątki szkoleń zawodowych na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego na zlecenie przedsiębiorstw, urzędów pracy i z wolnego naboru. W oparciu o pracowników dydaktycznych pionu szkolenia zawodowego powstaje grupa budowlana, która w latach 2005-2007 realizuje prace budowlane na zlecenie podmiotów zewnętrznych, a w latach 2007- 2012 inwestycję na rzecz własnej firmy.

Wzrost zainteresowania szkoleniami zawodowymi wynika z konieczności przekwalifikowania tysięcy osób pozostających bez pracy lub zagrożonych bezrobociem, którym Centrum oferuje bezpłatne szkolenia finansowane z budżetu oraz środków Unii Europejskiej.

Do klienta dorosłego skierowana jest również oferta Ośrodka Szkolenia Kierowców, który prowadzi kursy prawa jazdy na kategorie B, C, C+E.

Firma stały i systematyczny rozwój oraz wzrost sprzedaży  usług zawdzięcza sprawnemu i systematycznemu dostosowywaniu się do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, zgodnie z którymi ewaluują obszary jej aktywności.

W roku 2003 „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji wkracza w nowy obszar działalności. Uruchomiony zostaje Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Budowlanych, prowadzący szkolenia operatorów koparek, koparko-ładowarek, spychaczy, walców, betoniarek, zagęszczarek, wózków etc. Firma jest jedynym ośrodkiem w Polsce Północnej posiadającym uprawnienia na prowadzenie wyżej wymienionych szkoleń, będąc w posiadaniu Książki Operatora Maszyn Roboczych oraz Świadectwa Kwalifikacyjnego wydanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

W roku 2011 w związku z reformą oświaty oraz potrzebami rynku pracy powołane zostają do życia Gdańskie Szkoły Medyczne, prowadzące kształcenie w kierunkach: higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny oraz terapeuta zajęciowy. W roku 2013 szkoły te zostają przekształcone w Szkołę Policealną Studium Pracowników Medycznych i Społecznych z oddziałami w Gdańsku, Olsztynie, Kościerzynie, Lęborku, Koszalinie, Szczecinie, Wałczu, Malborku, Łodzi.

W Studium powstają nowe kierunki: technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej technik elektroradiolog, , technik elektroniki i informatyki medycznej, ortoptystka, protetyk słuchu, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej.

Obecnie „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji uruchamia ośrodki szkoleniowe i szkoły na terenie całej Polski.