Szkoła Jazdy Konnej Oświata – Lingwista

Nauka jazdy konnej

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na każdym poziomie zaawansowania

Szkoła Jazdy Konnej “Oświata-Lingwista” oferuje zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na każdym poziomie zaawansowania – od lekcji dla osób początkujących, po treningi doskonalące umiejętności jeździeckie, szkolenie do egzaminów na odznaki jeździeckie oraz przygotowanie do amatorskich zawodów jeździeckich. Każdy uczestnik może doświadczyć radości z jazdy konnej, a także dowiedzieć się wiele o opiece nad tymi zachwycającymi zwierzętami i więzi, która może się rozwinąć między koniem a jeźdźcem.

Bezpieczeństwo jest priorytetem

Duża liczba i różnorodność koni w stajni

Gdańska Szkoła Jazdy Konnej dysponuje wierzchowcami, dostosowanymi do wszystkich poziomów doświadczenia jeździeckiego. W stajni znajdują się konie czystej krwi arabskiej, krwi angielskiej oraz kuce. Każdy z nich to wyjątkowy wierzchowiec, ze swoim oryginalnym charakterem, historią i temperamentem. Dlatego też można bez problemu dopasować konia do jeźdźca w taki sposób, by zapewnić najbezpieczniejszą oraz najprzyjemniejszą jazdę. W szkole jeździeckiej bezpieczeństwo jest priorytetem. Wszyscy uczestnicy zajęć muszą mieć odpowiednie ubranie oraz akcesoria jeździeckie.

Lekcje pokazowe oraz rodziców z dziećmi

Zajęcia pod nadzorem doświadczonych instruktorów

Zajęcia prowadzone są pod okiem doświadczonych instruktorów, pasjonatów dyscypliny Ujeżdżenie. Uczestnicy mają także okazję poznać historię koni, podstawy hodowli i opieki. Latem i zimą “Oświata-Lingwista” organizuje kolonie oraz półkolonie w siodle, a w ciągu roku zaprasza szkoły na lekcje pokazowe oraz rodziców z dziećmi na weekendowe pikniki.

Podejmowanie aktywności w Szkole Jazdy Konnej zarówno przez dzieci, jak i dorosłych, niesie z sobą wiele pozytywnych efektów. Jazda na koniu wzmacnia mięśnie brzucha, nóg, ramion i pleców, buduje kondycję oraz poprawia samopoczucie. Obcowanie z tymi wyjątkowymi zwierzętami uczy sztuki porozumiewania się, ale też stanowczości i cierpliwości. Każde zajęcia gwarantują wyjątkowe odprężenie oraz pozwalają na chwilę zapomnieć o problemach codzienności.

Sport i turystyka

inne propozycje dla dzieci i młodzieży:

Przejdź na stronę placówki:

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.