Edukacja dzieci i młodzieży

Wysoko oceniana placówka oświatowa

Od wielu lat kształcimy dzieci i młodzież

“Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. od lat kształci dzieci i młodzież, wspierając ich wrodzone talenty i rozwijając wszystkie umiejętności, pozwalając im jednocześnie odnosić sukcesy bez presji. To jedna z najlepiej ocenianych placówek oświatowych, działających na terenie kilku województw Polski Północnej. Prowadzone przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum akademickie oraz szkoły medyczne w Gdańsku, kształcące w kilkunastu kierunkach, dają dzieciom oraz młodzieży zarówno solidne podstawy edukacyjne, poszukiwany na rynku pracy zawód, jak i przygotowują do możliwości funkcjonowania nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Wszystkie szkoły posiadają prawa publiczne

Wszystkie placówki świadczą usługi edukacyjne na najwyższym poziomie
Edukację dzieci i młodzieży prowadzimy w następujących placówkach oświatowych mających prawa publiczne:
  • Gdańskie Przedszkole „Lingwista”,
  • Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy,
  • Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego,
  • Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista”,
  • Gdańskie Szkoły Medyczne,
  • Studium Pracowników Medycznych i Społecznych,
  • Gdańska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Lingwista”.

Kompetentna i doświadczona kadra

Nasi absolwenci bardzo dobrze radzą sobie w Polsce i za granicą

Nasze szkoły to nowoczesne placówki zatrudniające, doświadczonych, kompetentnych oraz pomocnych nauczycieli i opiekunów. Staramy się zaszczepić w dzieciach miłość do wiedzy oraz wykształcić w nich poszanowanie dla drugiego człowieka i motywację do efektywnej nauki, a także do rozwijania swoich zainteresowań. Przekazujemy wiedzę w sposób wyjątkowo przystępny i dbamy o to, by każdy uczeń otrzymał niezbędne wsparcie oraz czuł się w szkole bezpieczny i całkowicie rozumiany.
Zajmujemy się wszystkimi etapami kształcenia – kształceniem podstawowym, zawodowym, licealnym oraz doskonaleniem umiejętności zawodowych, dzięki różnego rodzaju kursom dokształcającym. Nasi absolwenci świetnie radzą sobie nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej. W Oświata – Lingwista stawiamy na wiedzę, uważamy, że każdy jest zdolny oraz motywujemy dzieci i młodzież do odkrywania swoich najsilniejszych stron!

Sprawdź naszą pozostałą ofertę:

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.