Szkolenia Lingwista – Kursy BHP

Szeroki zakres usług w branży szkoleniowej

Szkolenia BHP prowadzone online

Nadbałtyckie Centrum Edukacji “Oświata-Lingwista” oferuje bardzo szeroki zakres usług w branży szkoleniowej. Jedną z jego najważniejszych specjalizacji są profesjonalne kursy BHP, które informują pracowników o zagrożeniach, uczą jak ich unikać i dbać o higienę pracy. Wszyscy pracodawcy mają obowiązek umożliwić pracownikom udział w tego typu kursach. Szkolenia stacjonarne wiążą się często z koniecznością zarezerwowania sporej ilości czasu i dotarciu w wyznaczone miejsce. By uniknąć tych uciążliwości “Oświata-Lingwista” przygotowała ofertę kursów BHP online. Dzięki nim można w bardzo wygodny sposób samodzielnie wybrać dogodny termin szkolenia oraz zdecydować, ile czasu trzeba poświęcić na naukę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia zakończone testem weryfikacyjnym

Kursy online można przeprowadzić samodzielnie

Doświadczony oraz bardzo wyspecjalizowany zespół przygotował materiały, które w znaczny sposób ułatwiają nabywanie niezbędnej wiedzy. Nieskomplikowanym językiem zostały wyjaśnione nawet najbardziej zawiłe zagadnienia. To oferta, która w pełni odpowiada na zapotrzebowanie współczesnego rynku. Kursy online, które można przeprowadzić samodzielnie w dowolnym terminie, łączą nowoczesne rozwiązania, kreatywność i innowacyjne technologie. Osobom, wybierającym szkolenie, dostarczane są nie tylko profesjonalne materiały, ale również zapewniana jest możliwość ukończenia testu weryfikacyjnego i uzyskania certyfikatu. Cel Nadbałtyckiego Centrum Edukacji to zagwarantowanie satysfakcji wszystkim klientom.

Szkolenie wstępne z zakresu BHP

oraz szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych, szkół, służby zdrowia, kadry kierowniczej

Serwis obejmuje profesjonalne szkolenia BHP online dla:

  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników szkół – placówek oświatowych
  • pracowników służby zdrowia,
  • pracodawców i innych osób kierujących grupami ludzi.

Dostępne są także: szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz starannie zaprojektowany kurs Incoterms 2020. Proces zakupu poszczególnych kursów jest bardzo prosty a formalności ograniczone do minimum. „Oświata-Lingwista” stawia nie tylko na komfortowe formy szkolenia, ale również na najwyższy poziom merytoryki kursów. Bez trudu można znaleźć szkolenie BHP, spełniające potrzeby określonej grupy pracowników. Po jego ukończeniu wystawiane jest odpowiednie zaświadczenie.

Przejdź na stronę platformy:

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.