Edukacja i wypoczynek dzieci i młodzieży

Powstała w roku 1997 Spółka kontynuując doświadczenia swoich poprzedników prowadzi prestiżowe liceum ogólnokształcące, które w dwudziestym roku swej działalności (2011 r.) przekształca się w Liceum Akademickie objęte opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Gdańskiego, realizujące ofertę dydaktyczną dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Również młodzież utalentowana jest adresatem programu nauczania uruchomionego w 2001 roku gimnazjum, które rozwija się systematycznie, utrzymując wysoki poziom edukacji. Szkoła należy do najlepszych tego typu placówek w województwie pomorskim. W roku szkolnym 2009/2010 Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” uzyskuje tytuł najlepszej szkoły w Gdańsku. Podczas obchodów X-lecia Gimnazjum w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie  Prezes Zarządu „Oświata- Lingwista” Edward Ostrowski   nadaje placówce, jako jedynej w Polsce, imię Hymnu Narodowego , a Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz osobiście składa szkole gratulacje. W tym samym roku Minister Edukacji Katarzyna Hall nadaje Gdańskiemu Gimnazjum „Lingwista” tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

W roku 2005 „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji przejmuje społeczną szkołę podstawową im. Zjednoczonej Europy i tworzy, na jej bazie Gdańską Szkołę Podstawową „Lingwista”, która wchodzi w skład zespołu szkół o nazwie Gdańskie Szkoły „Lingwista”. Kolejna „kuźnia talentów”, jaką staje się szkoła podstawowa, zdobywa „Złotą tarczę” oraz w roku 2008 tytuł najlepszej szkoły podstawowej w Trójmieście. Pajsa, edukacja, zdrowie i bezpieczeństwo to podwaliny misji i wizji szkoły im. Zjednoczonej Europy.

W roku 2008 „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji uruchamia Gdańskie Przedszkole „Lingwista” o profilu artystyczno-lingwistycznym stanowiące bezpieczną enklawę w sercu Starego Miasta, realizujące wychowanie przez malarstwo, muzykę i taniec.

Wszystkie szkoły wchodzące w skład zespołu Gdańskich Szkół „Lingwista” realizują rozszerzony program nauczania języków obcych, a ich działalność wspiera Gdańska Szkoła Języków Obcych.

W roku 2009 utworzona zostaje Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ściśle współpracująca z Gdańskimi Szkołami „Lingwista”. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez diagnozę, konsultacje, terapię i działalność profilaktyczną na terenie całego województwa pomorskiego.

Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji od siedemnastu lat podejmuje również działania w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację obozów dla młodzieży, kolonii i półkolonii zgłaszanych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Firma rekomenduje się zezwoleniem w zakresie organizowania imprez turystycznych wydanym przez Wojewodę Pomorskiego oraz jest wpisana do Centralnego Rejestru Zezwoleń Departamentu Turystyki.