Zadzwoń do nas: 58 303 30 30 - Mail: info@oswiatalingwista.eu

Edukacja i wypoczynek dzieci i młodzieży.

Powstała w roku 1997 Spółka kontynuując doświadczenia swoich poprzedników prowadzi prestiżowe liceum ogólnokształcące, które w dwudziestym roku swej działalności (2011 r.) przekształca się w Liceum Akademickie objęte opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Gdańskiego, realizujące ofertę dydaktyczną dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Również młodzież utalentowana jest adresatem programu nauczania uruchomionego w 2001 roku gimnazjum, które rozwija się systematycznie, utrzymując wysoki poziom edukacji. Szkoła należy do najlepszych tego typu placówek w województwie pomorskim. W roku szkolnym 2009/2010 Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” uzyskuje tytuł najlepszej szkoły w Gdańsku. Podczas obchodów X-lecia Gimnazjum w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie  Prezes Zarządu „Oświata- Lingwista” Edward Ostrowski   nadaje placówce, jako jedynej w Polsce, imię Hymnu Narodowego , a Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz osobiście składa szkole gratulacje. W tym samym roku Minister Edukacji Katarzyna Hall nadaje Gdańskiemu Gimnazjum „Lingwista” tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

W roku 2005 „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji przejmuje społeczną szkołę podstawową im. Zjednoczonej Europy i tworzy, na jej bazie Gdańską Szkołę Podstawową „Lingwista”, która wchodzi w skład zespołu szkół o nazwie Gdańskie Szkoły „Lingwista”. Kolejna „kuźnia talentów”, jaką staje się szkoła podstawowa, zdobywa „Złotą tarczę” oraz w roku 2008 tytuł najlepszej szkoły podstawowej w Trójmieście. Pajsa, edukacja, zdrowie i bezpieczeństwo to podwaliny misji i wizji szkoły im. Zjednoczonej Europy.

W roku 2008 „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji uruchamia Gdańskie Przedszkole „Lingwista” o profilu artystyczno-lingwistycznym stanowiące bezpieczną enklawę w sercu Starego Miasta, realizujące wychowanie przez malarstwo, muzykę i taniec.

Wszystkie szkoły wchodzące w skład zespołu Gdańskich Szkół „Lingwista” realizują rozszerzony program nauczania języków obcych, a ich działalność wspiera Gdańska Szkoła Języków Obcych.

W roku 2009 utworzona zostaje Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ściśle współpracująca z Gdańskimi Szkołami „Lingwista”. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez diagnozę, konsultacje, terapię i działalność profilaktyczną na terenie całego województwa pomorskiego.

Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji od siedemnastu lat podejmuje również działania w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację obozów dla młodzieży, kolonii i półkolonii zgłaszanych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Firma rekomenduje się zezwoleniem w zakresie organizowania imprez turystycznych wydanym przez Wojewodę Pomorskiego oraz jest wpisana do Centralnego Rejestru Zezwoleń Departamentu Turystyki.

Wróć na górę

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.