Gdańskie Przedszkole Lingwista

Zajęcia w trzech grupach wiekowych

Łączymy doskonałą zabawę z gwarancją właściwego przygotowania do nauki w szkole podstawowej

Gdańskie Przedszkole „Lingwista” znajduje się przy ul. Św. Barbary 1, w najbliższej okolicy gdańskiej Starówki. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych: 2-3-letnich, 4-letnich oraz 5-6-letnich. Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:30. Program edukacyjny, wdrażany przez wykwalifikowaną kadrę, łączy doskonałą zabawę z gwarancją właściwego przygotowania do szkoły.

Placówka położona w spokojnej okolicy

Pomieszczenia i urządzenia dostosowane do potrzeb małych dzieci

Placówka dysponuje przestronnymi salami dydaktycznymi, salką gimnastyczną, holem, szatnią oraz łazienkami dostosowanymi do potrzeb małych dzieci. Przedszkole posiada ogród wyposażony w sprzęt i urządzenia do rozwijania aktywności fizycznej oraz gier i zabaw ruchowych. Budynek położony jest w spokojnej okolicy, otoczony bardzo dużym terenem zielonym z boiskiem i padokiem dla koni.

Indywidualne podejście do każdego dziecka

Nowoczesne rozwiązania edukacyjne i codzienny kontakt z językiem angielskim

Kadra nauczycielska posiada wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie, prowadzi zajęcia i pracę dydaktyczno-wychowawczą, tworząc bardzo przyjazną atmosferę. Wyróżnia ją indywidualne podejście do każdego przedszkolaka, a także duża kreatywność w organizacji wszelkich aktywności.

W placówce wykorzystuje się nowoczesne rozwiązania edukacyjne, takie jak:

  • wczesna nauka czytania metodą krakowską,
  • program edukacji matematycznej według prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i
  • przygotowanie do nauki pisania metodą Dobrego Startu.

Zapewniany jest również codzienny kontakt z językiem angielskim. Oferowana jest nauka języka niemieckiego oraz hiszpańskiego. Organizowane są interaktywne spotkania z fizyką, chemią i biologią. W przedszkolu jest również zagwarantowane całodzienne wyżywienie, dostosowane do potrzeb i smaku dzieci, odpowiadające najnowocześniejszym, zdrowym trendom żywieniowym.

Rozwój osobowość przedszkolaka

Rozwiązania wspierające rozwijanie zdolności i zainteresowań

Gdańskie Przedszkole “Lingwista” rozwija osobowość dzieci, zaspokaja ich potrzeby, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Wspomaga wychowanków w rozwijaniu własnych możliwości twórczych, wyzwalaniu uczuć i samorealizacji. Celem placówki jest wychowywanie dzieci aktywnych, wrażliwych, samodzielnych oraz doskonale radzących sobie z wszelkimi problemami. Każde maluch czuje, że jest wysłuchany i zrozumiany. Absolwenci mają znakomity start na wszystkich wyższych poziomach edukacji.

Przejdź na stronę placówki:

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.