Gdańska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Lingwista

Gdańska PPP "Lingwista" w Gdańsku

Nowoczesna placówka diagnostyczno - doradczo - szkoleniowa

Zlokalizowana przy ul. Św. Barbary 1, Gdańska PPP „Lingwista” jest nowoczesną placówką diagnostyczno-doradczo-szkoleniową, która podejmuje się szerokiego spektrum zadań, w zależności od potrzeb klientów. Świadczy usługi psychologiczne, pedagogiczne oraz logopedyczne dla mieszkańców całego województwa i jest przez nich doskonale oceniana. Przyjmuje bez rejonizacji, bez skierowań, bez kolejek. Oferuje możliwość spotkania ze specjalistami w krótkim terminie od zgłoszenia oraz w dogodnych godzinach, także popołudniami. Wydawanie opinii po badaniach odbywa się w ciągu dwóch tygodni.

Indywidualne podejście do klienta

Priorytetem rozwiązanie zgłoszonego problemu za pomocą odpowiednich metod

Poradnię „Lingwista” wyróżnia bardzo indywidualne podejście do wszystkich osób, zwłaszcza najmłodszych. Jej priorytetem jest znalezienie sposobu na rozwiązanie każdego zgłoszonego problemu za pomocą odpowiednich metod pracy doświadczonych specjalistów. Poza oczywistymi obszarami działań PPP, można otrzymać również pomoc w zakresie szeroko rozumianej problematyki rodzinnej. Wyszkolona kadra zajmuje się nie tylko rodzinami biologicznymi, ale także adopcyjnymi i zastępczymi. Posiadając duże doświadczenie w pracy z tymi środowiskami, jest w stanie rozwiązać nawet najbardziej skomplikowane problemy. Kadrę wyróżnia wysoka dyskrecja, delikatność oraz praca w oparciu o maksymalne zaufanie.

Opinie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne

honorowane przez przedszkola, szkoły i inne placówki

Opinie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, honorują je przedszkola, szkoły, a także inne placówki. Badania psychologiczne i pedagogiczne specjaliści wykonują wykorzystując tylko wystandaryzowane, profesjonalne narzędzia diagnostyczne. Fachowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom, młodzieży, rodzicom, opiekunom i nauczycielom.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

inspiruje rodziców do odkrywania talentów dziecka

Placówka organizuje również wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Inspiruje rodziców do odkrywania talentów najmłodszych oraz tworzenia takich warunków, aby mogło się one kształtować w atmosferze akceptacji, miłości i bezpieczeństwa. Specjaliści w każdym przypadku z uwagą wysłuchują klientów, a następnie wspólnie z nimi tworzą plan pomocy dziecku i rodzinie, a potem krok po kroku go realizują. Proponują najskuteczniejsze metody, oparte o sprawdzone rozwiązania.