Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szeroki wachlarz form doskonalenia zawodowego

Działalność nakierowana na dokształcanie środowiska oświatowego

Nowoczesna placówka o zasięgu ogólnopolskim, która swoją siedzibę ma przy ul. Św. Barbary 1 w Gdańsku. Oferuje szeroki wybór form doskonalących, przygotowanych w oparciu o wieloletnie doświadczenie wyspecjalizowanych edukatorów i konsultantów oraz szeroką diagnozę potrzeb na doskonalenie, a także dokształcanie środowiska oświatowego. Ośrodek gwarantuje najwyższej jakości usługi, świetną atmosferę na zajęciach, otwartość na potrzeby ich uczestników oraz elastyczne dostosowanie czasu i miejsca zajęć.

Autorskie programy doskonalenia nauczycieli

Kursy, warsztaty oraz szkolenia rad pedagogicznych, adresowane do całej społeczności oświatowej

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli organizowane są kursy, warsztaty oraz szkolenia rad pedagogicznych, adresowane do całej społeczności oświatowej: kadry kierowniczej, nauczycieli, pracowników samorządów lokalnych czy nadzoru pedagogicznego. Celem placówki jest nieustanne podążanie za zmieniającymi się trendami w świecie edukacji i wychowania. Autorskie programy ośrodka są znakomicie oceniane – zdobywały m.in. granty Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, która składa się z doświadczonych specjalistów, w tym również wykładowców akademickich.

Przejdź na stronę placówki: