Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szeroki wachlarz form doskonalenia zawodowego

Działalność nakierowana na dokształcanie środowiska oświatowego

Nowoczesna placówka o zasięgu ogólnopolskim, która swoją siedzibę ma przy ul. Św. Barbary 1 w Gdańsku. Oferuje szeroki wybór form doskonalących, przygotowanych w oparciu o wieloletnie doświadczenie wyspecjalizowanych edukatorów i konsultantów oraz szeroką diagnozę potrzeb na doskonalenie, a także dokształcanie środowiska oświatowego. Ośrodek gwarantuje najwyższej jakości usługi, świetną atmosferę na zajęciach, otwartość na potrzeby ich uczestników oraz elastyczne dostosowanie czasu i miejsca zajęć.

Autorskie programy doskonalenia nauczycieli

Kursy, warsztaty oraz szkolenia rad pedagogicznych, adresowane do całej społeczności oświatowej

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli organizowane są kursy, warsztaty oraz szkolenia rad pedagogicznych, adresowane do całej społeczności oświatowej: kadry kierowniczej, nauczycieli, pracowników samorządów lokalnych czy nadzoru pedagogicznego. Celem placówki jest nieustanne podążanie za zmieniającymi się trendami w świecie edukacji i wychowania. Autorskie programy ośrodka są znakomicie oceniane – zdobywały m.in. granty Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, która składa się z doświadczonych specjalistów, w tym również wykładowców akademickich.

Studia podyplomowe we współpracy z Uni-Terra

Zaświadczenia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające ukończone kursy

Placówka dysponuje nowoczesnymi salami wykładowymi, które są wyposażone w niezbędny sprzęt dydaktyczny i audiowizualny. Uczestnicy kursów lub szkoleń, po ich ukończeniu, otrzymują świadectwa lub zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ośrodku realizowane są m.in.: studia podyplomowe (w ramach współpracy z uczelnią wyższą Uni-Terra w Poznaniu), kursy doskonalące o różnej tematyce, konferencje i seminaria dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych i zespołów przedmiotowych, a także warsztaty i treningi metodyczne dla poszczególnych grup zawodowych.

To nowoczesne podejście do kształcenia, umożliwiające poszerzenie zawodowych horyzontów. Dzięki dokładnej analizie potrzeb kadry kierowniczej, nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu województwa pomorskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli może zapewniać efektywne podnoszenie poziomu wiedzy pracowników oświaty, a także rozwijanie ich umiejętności zawodowych i wychowawczych.

Przejdź na stronę placówki: