Centrum Szkolenia Zawodowego Oświata – Lingwista

Nowa praca lub zmiana stanowiska

Jednym z najefektywniejszych rozwiązań jest udział w kursie zawodowym

Nowa praca, zmiana stanowiska lub po prostu konieczność nabycia określonych umiejętności – w każdej z tych sytuacji jednym z najefektywniejszych rozwiązań jest udział w kursie zawodowym. W Centrum Szkolenia Zawodowego “Oświata-Lingwista” od wielu lat kształci się przyszłych specjalistów w przeróżnych branżach. Każdego roku kursy z sukcesem kończy tysiące osób. Oferta skierowana jest do firm, instytucji publicznych i osób prywatnych. Szkolenia, prowadzone przez fachowców, nie tylko pomagają znakomicie przygotować się do egzaminów, ale i umożliwiają nabycie kwalifikacji, które będą niezwykle przydatne przez wszystkie lata kariery zawodowej.

Szkolenia operatorów koparek i spawaczy

Kursy kosmetyczne, administracyjno-biurowe, informatyczne i wiele innych

Centrum Szkolenia Zawodowego “Oświata-Lingwista” oferuje kursy spawaczy, monterów, dekarzy, murarzy, glazurników, operatorów maszyn roboczych, fryzjerek, stylistek paznokci czy kosmetyczek. Uczestnicy zajęć mogą być również kompleksowo przygotowani do pomyślnego zaliczenia egzaminów UDT. Dostępny jest także kurs prawa jazdy. Każde szkolenie to szansa na podniesienie kwalifikacji lub poznanie zupełnie nowych umiejętności i tym samym zdobycie wymarzonej pracy bądź otrzymanie awansu. Program dopasowany jest do aktualnej sytuacji na rynku pracy, by w pełni odpowiadać najnowszym trendom.

Szeroki program szkoleń grupowych

Zaświadczenia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające ukończone kursy

Oprócz kursów indywidualnych, powstał również bardzo szeroki program szkoleń grupowych, podczas których można przygotować się do pracy w: administracji, biurze, szpitalu, gastronomii, rachunkowości, ogrodnictwie, wnętrzarstwie czy branży IT. Dzięki niemu w prosty sposób można zdobyć niezbędne uprawnienia, dokumenty lub zaświadczenia z MEN.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych, wykwalifikowanych instruktorów, którzy dbają o atmosferę i chętnie odpowiadają na każde pytanie uczestników. Wykorzystywane wyposażenie, sprzęt do ćwiczeń, a także sale szkoleniowe spełniają najwyższe standardy. Centrum „Oświata-Lingwista” dba o to, by każdy uczestnik kursów miał poczucie dobrze zainwestowanego czasu oraz zyskał wiedzę i umiejętności, które pomogą poszerzyć perspektywy kariery zawodowej.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.