Gdańska Szkoła Podstawowa Lingwista im. Hymnu Narodowego

Stawiamy na wiedzę, bo każdy jest zdolny

Szkoła przyjazna dla ucznia i rodzica, dbająca o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo podopiecznych

Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego znajduje się przy ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku. To nowoczesna szkoła podstawowa, która czerpie ze sprawdzonych rozwiązań, odpowiadając jednocześnie współczesnym trendom edukacyjnym. Jej priorytetem jest stawianie na wiedzę oraz przeświadczenie, że każdy człowiek jest zdolny. Placówka prowadzi liczne profile naukowe i artystyczne. Posiada świetnie wyposażone pracownie przedmiotowe – chemiczną, biologiczną oraz fizyczną. Doświadczone grono pedagogiczne, a także dyrekcja szkoły są życzliwi oraz przyjaźni dla ucznia i rodzica – dbają o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich podopiecznych.

Wybrane przedmioty nauczane w dwóch językach

by uczniowie stawali się obywatelami Świata

Gdańska Szkoła Podstawowa “Lingwista” im. Hymnu Narodowego dokłada starań, by jej uczniowie stawali się obywatelami świata, dlatego też wybrane przedmioty nauczane są dwujęzycznie.

We wszystkich klasach oferowany jest rozszerzony program nauczania języka angielskiego – 5 godzin tygodniowo z podziałem na grupy zaawansowania:

  • Pre-Intermediate, Intermediate,
  • Upper-Intermediate,
  • FCE i
  • CAE.

Odbywają się rónież zajęcia przygotowujące do egzaminu FCE. Od klasy pierwszej dzieci uczą się również drugiego języka obcego: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. To nowoczesne podejście, które procentuje w przyszłości. Szkoła posiada tytuł Szkoły Odkrywców Talentów oraz współpracuje z The North West Academy of English.

Liczne projekty społeczne i edukacyjne

Repetytoria przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Języki to nie wszystko. Placówka tworzy i realizuje liczne projekty, w tym m.in. “Szkoła promująca zdrowie”, “Laboratorium Wiedzy Pozytywnej”, “Indywidualni”, “Cyfrowo odpowiedzialni”, “Hazard? Nie, dziękuję”. Prowadzi repetytoria z zakresu języka polskiego, matematyki oraz języka obcego, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Rozwija przedsiębiorczość i kompetencje społeczne. Uczniowie mają także możliwość wyboru licznych zajęć wychowania fizycznego: zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych, taniec/nowoczesne formy ruchu, samoobrona, pływanie, tenis stołowy i ziemny, szermierka japońska, szachy czy siłownia. Prowadzone jest również doradztwo zawodowe przy współpracy z Centrum Rozwoju Talentów, by kształtować zawodowe horyzonty podopiecznych. Dzieci mają zagwarantowane maksymalne bezpieczeństwo – budynek oraz teren wokół niego są monitorowane.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.