Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji

Konferencja prasowa podsumowująca projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach programu Leonardo da Vinci 2013-2014 „Uczenie się przez całe życie”.

W związku z finalizacją projektu pt.: „Staże zagraniczne drogą do zwiększenia szans na europejskim rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS w dniu 21 października 2014 roku odbyła się konferencja prasowa podsumowująca jego realizację. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele beneficjenta tj. firmy „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o., prezes Towarzystwa Polsko-Tureckiego jako partner w projekcie oraz wybrani uczestnicy stażu. Informacja prasowa już wkrótce pojawi się na łamach  „Dziennika Bałtyckiego”. Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania.