Konferencja prasowa podsumowująca projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach programu Leonardo da Vinci 2013-2014 „Uczenie się przez całe życie”.

W związku z finalizacją projektu pt.: „Staże zagraniczne drogą do zwiększenia szans na europejskim rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS w dniu 21… czytaj więcej →