Wspólne malowanie na Placyku Jacka Malczewskiego – zaproszenie