Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji

Witamy w “Oświata – Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji

Zaproszenie na uroczystość obchodów 35-lecia Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie oraz na wernisaż “BIAŁO CZERWONA I ORZEŁ – DIALOG Z TRADYCJĄ”

21 września 2013 roku uczniowie Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego brali udział w uroczystych obchodach 35-lecia Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Honorowymi gośćmi uroczystości byli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Kozłowski, Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski.

Mecenasem uroczystości była „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji – organ prowadzący Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości przez dyrektora Muzeum Narodowego Wojciecha Bonisławskiego. Następnie głos zabrał kierownik Muzeum Hymnu Narodowego Henryk Wawrzyk. Wystąpili również zaproszeni goście, składając Muzeum i jego pracownikom najlepsze życzenia i wyrazy uznania.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie klas pierwszych Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” imienia Hymnu Narodowego złożyli uroczyste ślubowanie .W blasku płonących pochodni odśpiewano cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego i Rotę. Uczniowie klas starszych zaprezentowali widowiskowy, bo wykonany w strojach z epoki napoleońskiej, taniec narodowy – polonez oraz koncert pieśni patriotycznych. Powróciliśmy także do młodzieńczych lat Józefa Wybickiego, wspominając zapiski z jego Pamiętników. Nie zabrakło również krótkiej historii powstania Mazurka Dąbrowskiego.

Zarząd Nadbałtyckiego Centrum „Oświata-Lingwista” przekazał dary dla Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, które na ręce kierownika Muzeum złożyli uczniowie naszego gimnazjum. Przekazano między innymi: pierwsze wydanie Pamiętników Józefa Wybickiego z roku 1820-go, osiemnastowieczny czepiec damski haftowany francuski, zakupiony ze spuścizny ostatnich właścicieli Zamku Janowiec, Antologię poezji patriotycznej z 1906 roku, zawierającą piękne wydanie Bogurodzicy, dziewiętnastowieczny srebrny zegarek męski z symbolami „wiary ,nadziei i miłości” oraz zbiór telegramów patriotycznych z wizerunkiem bohaterów narodowych.

Część artystyczna wieczoru rozpoczęła się wernisażem wystawy Biało czerwona i orzeł – dialog z tradycją autorstwa artystów dr hab. Józefa Czerniawskiego i dr hab. Roberta Florczaka.

Na wystawie Robert Florczak zaprezentował orły uskrzydlone kosami. Gigantyczny orzeł królujący nad będomińskimi polami został wykonany w pracowni Nadbałtyckiego Centrum Edukacji „Oświata-Lingwista” z inicjatywy jej prezesa – mecenasa uroczystości Grzegorza Ostrowskiego.

Szczególne wrażenie na gościach uroczystości wywarł magiczny performance Roberta Florczaka z oprawą muzyczną Cezarego Paciorka.

Magia tego niezapomnianego wieczoru wprowadzona przez Florczaka i Paciorka trwała wiele godzin nocnych, podczas których młodzież Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego przy ogniskach w będomińskim parku śpiewała pieśni patriotyczne.

Na rynku usług edukacyjnych obecni jesteśmy od 1957 roku. Prowadzimy szkoły: przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, szkoły policealne, a także Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, kształcenia eksternistycznego oraz kursy i szkolenia. W naszych szkołach co roku naukę pobiera kilkuset uczniów i słuchaczy, a kilka tysięcy osób uczestniczy w kursach i szkoleniach.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.