Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji

Witamy w „Oświata – Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji

Zaproszenie na uroczystość obchodów 35-lecia Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie oraz na wernisaż „BIAŁO CZERWONA I ORZEŁ – DIALOG Z TRADYCJĄ”

21 września 2013 roku uczniowie Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego brali udział w uroczystych obchodach 35-lecia Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Honorowymi gośćmi uroczystości byli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Kozłowski, Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski.

Mecenasem uroczystości była „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji – organ prowadzący Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości przez dyrektora Muzeum Narodowego Wojciecha Bonisławskiego. Następnie głos zabrał kierownik Muzeum Hymnu Narodowego Henryk Wawrzyk. Wystąpili również zaproszeni goście, składając Muzeum i jego pracownikom najlepsze życzenia i wyrazy uznania.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie klas pierwszych Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” imienia Hymnu Narodowego złożyli uroczyste ślubowanie .W blasku płonących pochodni odśpiewano cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego i Rotę. Uczniowie klas starszych zaprezentowali widowiskowy, bo wykonany w strojach z epoki napoleońskiej, taniec narodowy – polonez oraz koncert pieśni patriotycznych. Powróciliśmy także do młodzieńczych lat Józefa Wybickiego, wspominając zapiski z jego Pamiętników. Nie zabrakło również krótkiej historii powstania Mazurka Dąbrowskiego.

Zarząd Nadbałtyckiego Centrum „Oświata-Lingwista” przekazał dary dla Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, które na ręce kierownika Muzeum złożyli uczniowie naszego gimnazjum. Przekazano między innymi: pierwsze wydanie Pamiętników Józefa Wybickiego z roku 1820-go, osiemnastowieczny czepiec damski haftowany francuski, zakupiony ze spuścizny ostatnich właścicieli Zamku Janowiec, Antologię poezji patriotycznej z 1906 roku, zawierającą piękne wydanie Bogurodzicy, dziewiętnastowieczny srebrny zegarek męski z symbolami „wiary ,nadziei i miłości” oraz zbiór telegramów patriotycznych z wizerunkiem bohaterów narodowych.

Część artystyczna wieczoru rozpoczęła się wernisażem wystawy Biało czerwona i orzeł – dialog z tradycją autorstwa artystów dr hab. Józefa Czerniawskiego i dr hab. Roberta Florczaka.

Na wystawie Robert Florczak zaprezentował orły uskrzydlone kosami. Gigantyczny orzeł królujący nad będomińskimi polami został wykonany w pracowni Nadbałtyckiego Centrum Edukacji „Oświata-Lingwista” z inicjatywy jej prezesa – mecenasa uroczystości Grzegorza Ostrowskiego.

Szczególne wrażenie na gościach uroczystości wywarł magiczny performance Roberta Florczaka z oprawą muzyczną Cezarego Paciorka.

Magia tego niezapomnianego wieczoru wprowadzona przez Florczaka i Paciorka trwała wiele godzin nocnych, podczas których młodzież Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego przy ogniskach w będomińskim parku śpiewała pieśni patriotyczne.

Na rynku usług edukacyjnych obecni jesteśmy od 1957 roku. Prowadzimy szkoły: przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, szkoły policealne, a także Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, kształcenia eksternistycznego oraz kursy i szkolenia. W naszych szkołach co roku naukę pobiera kilkuset uczniów i słuchaczy, a kilka tysięcy osób uczestniczy w kursach i szkoleniach.